25-06-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#87 - Godkendelse af dagsorden#88 - Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev#89 - Beslutning om partsfordeling og ekspropriation i kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave#90 - Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018#91 - Godkendelse af regnskaber for 2018 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2020 for kommunens almenboligafdelinger#92 - Godkendelse af anlægsregnskab for indfrielse af gæld Otterupvej 6-8#93 - Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af vinduer og repos#94 - Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 185-0 Gelsted#95 - Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for BoligNæstveds afd. 308 Gaulumparken#96 - Beslutning om forhøjelse af kommunegaranti - Fensmark Ny Vandværk#97 - Beslutning om kommunegaranti - NK-Vand A/S - 2019#98 - Beslutning om kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - 2019#99 - Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for NK-Forsyning#100 - Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019#101 - Orientering om opfølgning på Direktionsaftalen 2019#102 - Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019#103 - Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023#104 - Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024#105 - Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2019 og 2020-2023 samt opkrævningspromillen i 2019#106 - Forslag fra byrådsmedlem Michael Perch (A)

Næste møde i Byrådet er d. 25. Juni kl. 18.30. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 29
De sidste 24 timer: 29
De sidste 7 dage: 29
Den seneste måned: 29
Det seneste år: 29
There is no video in the channel yet. There is no video yet.