30-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#104 - Godkendelse af dagsorden#105 - Byrådsmedlem skifter parti - til orientering#106 - Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2019#107 - Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd#108 - Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af projekter i udviklingscentrene#109 - Beslutning om godkendelse af dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet#110 - Godkendelse af endeligt forslag til Klimaplan 2020-2030#111 - Godkendelse af forslag til vejnavne til nye boligområder ved Skyttemarksvej/Fasanvej#112 - Beslutninger som følge budgetkontrollen pr. 1. maj 2020#113 - Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt opkrævningspromillen i 2021#114 - Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af varmekilde i Lejerbos afdeling 370-0 Regnbueparken#115 - Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne#116 - Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Holmegaard#117 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion#118 - Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af lysanlæg på Næstved Stadion#119 - Godkendelse af anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter#120 - Godkendelse af regnskaber for 2019 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2021 for kommunens almenboligafdelinger#121 - Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro#122 - Beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn#123 - Godkendelse af sammenhængende politik for børn, unge og deres familier#124 - Godkendelse af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne inklusive vejledende ferieplaner for 2020-2023#125 - Godkendelse af indsatskataloger og kvalitetsstandarder, sundheds- og ældreområdet#126 - Godkendelse af bassinprogram til nye vand- og svømmefaciliteter#127 - Orientering om indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020

Se eller gense Byrådsmødet 30. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 259
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.