15-12-20 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#210 - Godkendelse af dagsorden#211 - Etablering af borgerrådgivnings- og whistleblowerfunktion#212 - Ældrerådsvalg 2021#213 - Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 097 for et solenergianlæg i Nylandsmose#214 - Godkendelse af 2. behandling af beskæftigelsesplan 2021#215 - Ansøgning om kommunegaranti til Holmegaard Værk#216 - Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2021#217 - Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2021#218 - Godkendelse af takster for tømningsordning for 2021#219 - Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af vejafvandingsanlæg 2019#220 - Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2019#221 - Godkendelse af anlægsregnskab for vejbroer i 2019#222 - Godkendelse af anlægsregnskab for projekter vedr. cykelsikkerhed og cykelstier.#223 - Godkendelse af anlægsregnskab for køb af areal på Hulebækvej 6, Tappernøje#224 - Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 193-0, Mogenstrup#225 - Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 004 Vandtårnsparken og afd. 301 Vibegården#226 - Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 102 Manøvej#227 - Beslutning om frigivelse af midler til medfinansiering af ny stationsforplads i Glumsø#228 - Godkendelse af årsrapport for 2020#229 - Godkendelse af kommissorium 2021#230 - Godkendelse af proces for salg af havnens resterende sommerhusgrunde

Se eller gense Byrådsmødet d. 15. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 124
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 9
Det seneste år: 124
There is no video in the channel yet. There is no video yet.